Lưu trữ xây dựng giao thông - Xây dựng Trương Gia

xây dựng giao thông

Công Trình Xây Dựng Giao Thông

Tình trạng kẹt xe, ngập đường, cống thoát nước chậm…xảy ra vào mùa mưa đang là vấn đề cấp bách cần phải giải quyết tại TPHCM. Mỗi mùa mưa đến chúng ta lặt bắt gặp trên những khung đường, những mặt báo các vấn đề về ngập nước. Để giải quyết vấn đề này...
Liên hệ